Nieuwe prijs voor poëzie van VSB Bank: 50.000 gulden

AMSTERDAM, 26 NOV. Het VSB Fonds, het culturele Fonds van de VSB Bank, wordt de sponsor van een nieuwe poëzieprijs. De prijs gaat 50.000 gulden bedragen en wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van een dichtbundel die in het voorafgaande jaar verschenen is. De prijs werkt, net als de AKO-prijs en de Libris-prijs, met nominaties, die bekend worden gemaakt omstreeks de boekenweek, voor het eerst in maart 1994.

Het initiatief voor de nieuwe prijs is genomen door Huub Oosterhuis, dichter en directeur van het Amsterdamse culturele centrum De Rode Hoed. Hij wist het VSB Fonds voor zijn plannen te interesseren omdat er op het gebied van de poëzie nog maar weinig prijzen waren. VSB Fonds directeur A. van de Beek: “We waren juist op zoek naar een nieuwe prijs in de culturele sector.”

De organisatie van de VSB-prijs komt in handen van een nog op te richten Stichting VSB Poëzieprijs, onder voorzitterschap van dr A. van den Heuvel.Het budget van de Stichting is 100.000 gulden. Dit is aanzienlijk minder dan de budgetten van de AKO-prijs en de Libris prijs. Een verklaring daarvoor is, aldus de initiatiefnemers, dat men niet met een professioneel publiciteitsbureau werkt en geen kostbaar gala-diner organiseert.

In plaats daarvan organiseert De Rode Hoed vijf poëzie-avonden, waarop inhoudelijk met het werk van de genomineerden kan worden kennis gemaakt. De jury zal de eerste keer bestaan uit Hugo Brems, Wiel Kusters, Huub Oosterhuis, Barber van de Pol en Agaath Witteman.