Nedlloyd uit zich meer optimistisch

Het transportconcern Nedlloyd heeft een eerdere prognose over de resultaten van 1993 in gunstige zin bijgesteld. Na het derde kwartaal, dat gunstiger is verlopen dan was verwacht, is het Rotterdamse concern optimistischer gestemd voor heel 1993 dan eerder het geval was. Over het hele jaar verwacht het concern nog wel een verlies, maar dat zal onder de 100 miljoen gulden uitkomen. In deze prognose zijn niet begrepen de incidentele baten en extra kosten uit herstructureringsmaatregelen van per saldo 50 miljoen gulden.

Bij de publikatie van het teleurstellende verlies van 116 miljoen gulden in het eerste halfjaar sprak Nedlloyd de verwachting uit, dat de tweede jaarhelft wel aanmerkelijk beter zou zijn maar wel negatief zou uitvallen. Nu gaat men uit van een positieve uitkomst. Het herstel is vooral het gevolg van de verbeterde gang van zaken bij Nedlloyd Lijnen.

Van het kostenreductieprogramma voor 1993/1995 van 250 miljoen zou dit jaar 100 miljoen gulden moeten worden gerealiseerd. Tot en met het derde kwartaal is daarvan al 70 miljoen gehaald.