Miljoenenstrop dreigt voor telers suikerbieten

ROTTERDAM, 26 NOV. Telers van suikerbieten moeten door de vroege winter van dit jaar rekenen op een forse tegenvaller. Ruim acht procent van de bieten zit nog in de grond en kan wegens de vorst niet worden gerooid. Als de koude nog een week aanhoudt, is dit deel van de oogst zo goed als verloren. Gevolg: een schadepost voor bietentelers die kan oplopen tot 48 miljoen gulden.

Volgens het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS, gefinancierd door suikerproducenten CSM en Suiker Unie) is in totaal 7000 hectare land nog niet gerooid. Een hectare brengt zo'n zestig ton bieten op, de gemiddelde prijs is 115 gulden per ton. Met name de bietentelers in Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant zijn volgens het IRS sterk gedupeerd door de vorst. Daar zou nog 12,5 procent van de bieten in de grond zitten.

Directeur M. Geuze van de Limburgse suikerbietencoöperatie Covas zegt dat de telers niet op schadevergoeding hoeven te rekenen. “Dat hoort helaas bij de risico's van het beroep. Tegen schade door weersomstandigheden kunnen wij ons niet verzekeren. Het is waar dat de winter dit jaar extreem vroeg invalt, dat ze voor de tijd van het jaar bijzonder streng is en lang duurt. Wij geven onze leden altijd het advies zo vroeg mogelijk te oogsten om alle risico's uit de weg te gaan. Maar ik vind het wat vroeg om nu al de resterende oogst af te schrijven. Niets is zo veranderlijk als het weer.”

Een woordvoerster van Suiker Unie in Breda, de raffinaderij waaraan de Covas levert, ziet het nochtans somber in. “Voor de komende dagen is weliswaar lichte dooi voorspeld, maar het is nog te koud om te oogsten. Bovendien verwacht het KNMI volgende week herstel van de vorstperiode. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat alle suikerbieten voor het eind van de campagne, 20 december, gerooid zijn.”

Toen de vorst eind vorige week de telers verraste, kwam de campagne direct stil te liggen. Van Oorschot: “Zoals elk jaar hadden we extra personeel ingeschakeld om de grote hoeveelheden bieten te verwerken. Sommige tijdelijke medewerkers, zoals uitzendkrachten, zijn nu naar huis gestuurd.”

Overigens begon de campagne al later dan andere jaren door de uitzonderlijk natte herfst. Van Oorschot: “De boeren konden de bieten letterlijk niet uit de modder krijgen. Mocht het gaan dooien, dan is de resterende oogst nog snel uit de grond te krijgen. Maar de kwaliteit heeft er onder geleden en het is de vraag of we alle bieten nog kunnen gebruiken.”

Zelfs al zou de dooi na het weekeinde doorzetten, wat volgens Van Oorschot onwaarschijnlijk is, dan moeten de telers rekening houden met een lagere prijs voor hun suikerbieten. “Voor goede kwaliteit bieten ontvangt een teler ongeveer 115 gulden per ton”, aldus Van Oorschot. “Maar als de bieten zijn aangetast door de vorst, dan kan dat 15 tot 35 gulden per ton lager uitvallen.”

Met een prijsverhoging van kristalsuiker hoeft de consument geen rekening te houden, verwacht Van Oorschot. “De prijzen zijn door de Europese Unie vastgesteld, met het oog op de totale Europese oogst. We vormen nu tenslotte één markt en het kan best zijn dat de suikerproduktie in de zuidelijke landen hoger uitvalt. In het totaal van de Europese produktie valt deze tegenslag wel mee.”