Mata Hari-stichting gebelgd over uitspraak 'twijfelachtige musea'

LEEUWARDEN, 26 NOV. Het bestuur van de stichting Mata Hari-huis in Leeuwarden is woedend op dr. G.J. Verwers, algemeen directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Museumvereniging (NVM). Verwers verklaarde afgelopen week dat hij minimumeisen wil stellen waaraan een museum moet voldoen om zich museum te kunnen noemen. Op die manier wil hij wildgroei voorkomen. Als voorbeelden van “twijfelachtige musea” noemde hij onder meer het Mata Hari-museum dat in 1995 zijn deuren opent in Leeuwarden.

M. Boon van de Stichting Mata Hari-huis noemt het “ongelooflijk” dat een aantal “stoffige museumdirecteuren” bepaalt wat een museum is. “Het kan toch niet zo zijn dat zij ontwikkelingen willen tegenhouden door bepaalde waarden en normen te formuleren”. Het Mata Hari-huis is volgens Boon geen museum, maar een huis. “Wij dringen mensen geen collectie op, maar wij spelen in op de grote behoefte van het publiek aan informatie naar het leven van Mata Hari.” De mythe rond de buikdanseres en vermeend spionne Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), die in Leeuwarden werd geboren, is nog groot, zegt Boon. “Nadat ons initiatief bekend was geworden hebben we 700 reacties gekregen van kranten en media uit de hele wereld, van de The Times tot de Washington Post.”

De stichting heeft collecties aangekocht van twee particulieren, die bestaan uit onder andere dagboeken, foto's en visitekaartjes. Mata Hari woonde geruime tijd in Nederlands-Indië, waar ze getrouwd was met een KNIL-militair. Ook zullen nieuwe documenten uit de archieven van Scotland Yard getoond worden. Er bestaan plannen om een speciale buslijn op te zetten vanaf Schiphol naar Leeuwarden, vooral om de verwachte stroom Amerikaanse bezoekers te kunnen opvangen. Het museum is in onderhandeling met een bank en sponsors en zal zichzelf volledig kunnen bedruipen, aldus Boon. Eerder werd al het pand van het oude conservatorium aangekocht aan de Eewal. Uit een haalbaarheidsonderzoek is volgens Boon gebleken dat er ten minste 100.000 bezoekers per jaar naar het Mata Hari-huis in de geboortestad van de danseres zullen komen. “Maar ik verwacht er wel 250.000. Dit project is perfect opgezet. Wij krijgen geen subsidie en werken met een exploitatiebegroting. Ik kan het dan niet uitstaan dat zo'n museumdirecteur maar wat roept.”