Koffieleut mag per dag één gulden aftrekken

DEN HAAG, 26 NOV. Werknemers die van hun werkgever geen gratis koffie of geen koffiegeldvergoeding krijgen, kunnen voor elke werkdag een gulden aftrekken voor de inkomstenbelasting. Bij een volledige baan - 220 werkdagen per jaar -komt dit neer op een aftrekpost van maximaal 220 gulden.

Dit heeft de Belastingkamer, het hoogste rechtelijke college, bepaald in het zogeheten koffiegeldarrest. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat koffiegeld na de belastingoperatie-Oort niet meer aftrekbaar was. Volgens de Belastingkamer is dit in strijd met het zoheten gelijkheidsbeginsel. Dit houdt in dat werknemers die geen onbelaste koffiegeldvergoeding krijgen het recht hebben op een fiscale aftrek van koffiekosten.

Werknemers die geen gratis koffie of geen koffiegeldvergoeding krijgen, zullen volgens belastingadviseurs moeite hebben om de aftrekpost op te voeren. Op het aangiftebiljet zullen deze werknemers met nota's en bonnen moeten aantonen dat hun voor het werk gemaakte kosten (verwervingskosten) het vaste arbeidskostenforfait van 1579 gulden (1993) en 2050 gulden (1994) benaderen of overtreffen. Wie de verwervingskosten niet specificeert, krijgt standaard de vaste arbeidskostenaftrek. In dat geval bestaat geen recht op een afzonderlijke aftrek van koffiegeld.