Kabinet Antillen dient ontslag in, Liberia weg

WILLEMSTAD, 26 NOV. Premier Liberia-Peters van de Nederlandse Antillen heeft gisteren het ontslag van haar kabinet ingediend en heeft haar functie als eerste-minister neergelegd. Minister S. Römer van justitie is tijdelijk benoemd tot premier van de Antillen. Dit is vandaag officieel medegedeeld in Willemstad.

Römer zal tevens de portefeuille van justitie in het Antilliaanse kabinet blijven beheren. Liberia-Peters wil als PNP-leider de handen vrij hebben om zich te kunnen inzetten voor de campagne van de verkiezingen van 25 februari volgend jaar.

Het kabinet-Liberia diende zijn ontslag in bij gouverneur Jaime Saleh, nadat het de meerderheid in het parlement was kwijtgeraakt. Premier Liberia heeft de afgelopen dagen nog pogingen ondernomen het kabinet te redden. Besprekingen met de oppositiepartij SI, die ten doel hadden de regering opnieuw een meerderheid in het parlement te bezorgen, leverden echter geen resultaat op.

Op eilandsniveau zal de NVP met de Democratische Partij de scepter blijven zwaaien. In tegenstelling tot het parlement waarvoor tussentijdse verkiezingen mogelijk zijn, wordt volgens de Antilliaanse Staatsregeling de Eilandsraad maar eens in de vier jaar gekozen. De laatste verkiezingen voor de Eilandsraad hadden in 1991 plaats.

Na het referendum is er een roep ontstaan voor een zaken-, dan wel een interim-kabinet. De PNP verzet zich om principiële redenen tegen een zakenkabinet; dat kan uitgelegd worden als een brevet van onvermogen voor het derde kabinet-Liberia. Met de verrassende zet van premier Liberia gistermiddag om geen demissionaire functie te bekleden, is de weg gebaand voor een interim-kabinet tot aan de afronding van de eerstvolgende kabinetsformatie. De Antilliaanse gouverneur is al begonnen met oriënterende besprekingen.

Een zichtbaar geïrriteerde Liberia verklaarde gisteravond voor de televisie dat er interpretaties worden gegeven aan de uitslag van het referendum waar zij erg veel moeite mee heeft. Om niet langer de kritiek van politici van de andere eilanden te hoeven aanhoren en zich volop te kunnen inzetten voor de verkiezingscampagne op haar eiland, heeft ze deze abrupte beslissing genomen. “Of er een vierde kabinet-Liberia komt? Dat weten we pas na 25 februari”, aldus Liberia.