In isolement geraakte Brinkman moet inbinden

PAG.3 WAO-DEBAT; PAG.9 HOOFDARTIKEL

DEN HAAG, 26 NOV. Wat resteerde afgelopen nacht was het isolement van de toekomstige partijleider van het CDA, Brinkman, in de Tweede Kamer. Zelfs zijn eigen fractie liet hem in de steek. Tweemaal had hij bakzeil moeten halen: deze kabinetsperiode worden geen wijzigingen in de WAO meer voorbereid en er wordt wèl een begin gemaakt met de afschaffing van de bedrijfsverenigingen in hun huidige vorm.

Het zijn twee resultaten van de parlementaire discussie over het rapport van de Commissie-Buurmeijer, waarin aanbevelingen werden gedaan over uitvoering en inhoud van de werknemersverzekeringen WAO, Ziektewet en WW. In beide gevallen vond de grootste fractie in de Kamer, tevens de grootste regeringspartij, een royale meerderheid tegenover zich.

Gisteravond liet Brinkman weten dat ook hij de nieuwe wetgeving op het gebied van de arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim “een reële kans” wil geven. Slechts “het denken over de middellange termijn” mag niet worden stopgezet om “te zien wat over twee, drie, vier jaar nodig is”.

Het waren woorden die nogal strijdig leken met de ongedurige houding die de fractieleider van het CDA eerder tentoonspreidde, bij zijn oproep tot “keuzen en daden”, bij zijn verwijt aan PvdA-staatssecretaris Wallage over diens “futloze kanttekeningen” en zijn zorgen over de staatsschuld “die nog oploopt met zo'n 40.000 gulden per minuut”.

Terwijl Brinkman in de vergaderzaal inbond en de immer nieuwsgierige premier Lubbers zich, hoewel hij gisteravond geen dienst had, een wijle tussen de bankjes van de CDA-fractieleden begaf, waren in de omgeving van de toekomstige lijsttrekker al de voorbereidingen getroffen om diens aftocht te dekken. Leden van het kabinet, in het bijzonder Lubbers en CDA-minister De Vries, hadden vooraf informeel laten weten dat ze voor forsere ingrepen in de sociale verzekeringen niet zou terugdeinzen. Uit concepten van ambtelijke stukken bleek dat ook. Nog vorige week, toen de fractiespecialisten met de Commissie-Buurmeijer zelf debatteerden, wisten Kamerleden dat het kabinet met een 'terreinverkenning' zou komen.

Daarop baseerde Brinkman zich toen hij hoog inzette, in de Kamer, maar vooral eerder op een spreekbeurt in Groningen waar hij opnieuw de uitkeringen van de bestaande WAO'ers ter discussie stelde. Dat het kabinet blijkens de brief die het deze week naar de Kamer stuurde op dit moment niet verder wilde gaan dan het aankondigen van veranderingen in de uitvoeringsorganisatie, tja, daar kan Brinkman niets aan doen. De PvdA durft nu eenmaal voor de verkiezingen geen nieuwe ingrepen in de sociale zekerheid aan. Eigenlijk laten Lubbers en De Vries, twee bewindslieden die in een volgend kabinet trouwens niet terugkeren, de nieuwe lijsttrekker weer in de steek.

Tegenover deze verklaringen uit de omgeving van Brinkman staat dat Lubbers reeds eind vorige week, ruim voor het debat, liet weten dat het kabinet geen nieuwe ingrepen in de WAO zou voorbereiden. Daarvoor is trouwens in geen velden of wegen op dit moment een parlementaire meerderheid te vinden. En wat de CDA-fractie ook voorstelt over de WAO, het lijkt geenszins op de aanbevelingen die de Commissie-Buurmeijer heeft gedaan.

    • John Kroon