Geldprijs ƒ 1 mln op obligatie Ned. Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting van de renteloze 10-jarige obligatielening 1988 per 1998 ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen obligatie nummer 191626. Op dit stuk wordt aan de houder één miljoen gulden uitgekeerd.