Frankrijk voert druk op Gatt-overleg op

PARIJS, 26 NOV. Frankrijk heeft de spanning rond de GATT-onderhandelingen gisteren verder opgevoerd met de mededeling dat er reeds op 2 december een voorlopig akkoord moet zijn om de onderhandelingen tijdig te kunnen afronden. Zijn collega van industrie en buitenlandse handel, Gérard Longuet, liet weten dat de regering zo'n akkoord “tussen 10 en 15 december” ter beoordeling wil voorleggen aan het parlement.

GATT-topman Peter Sutherland zei vandaag dat de onderhandelingen uiterlijk 13 december moeten zijn afgerond om voor de deadline van 15 december een akkoord te hebben. Op die datum volgt een vergadering van de GATT om de resultaten goed te keuren.

Op 2 december is er een vergadering van de Europese ministerraad. “Als we dan geen oordeel kunnen geven, zal het niet mogelijk zijn de onderhandelingen op 15 december af te sluiten”, aldus Juppé. Longuet was nog somberder: “Op de 15de zullen we nog niets opgelost hebben, dat is zeker. Het is een belangrijke datum. Wat ik wil is, dat we voldoende vooruitgang zien om voort te kunnen gaan.”

Premier Balladur waarschuwde de VSdat zij niet moeten proberen een wig te drijven tussen de EU-leden wat betreft de GATT-onderhandelingen. “Het zou tevergeefs zijn en gevaarlijk om te gokken op de onenigeid in de Gemeenschap, vooral nu de Europese eenheid nodig is voor de veiligheid en stabiliteit van het continent en voor de welvaart in de wereld.”

De Amerikaanse handelsgezant Kantor maakte gisteren nog eens duidelijk dat er na 15 december met de VS niet meer valt te praten, “ook al zou de wereld bij het uitblijven van een akkoord veroordeeld zijn tot economische stagnatie”. “Er is geen 16 december”, aldus Kantor in een toespraak per satelliet tot een conferentie in de Australische stad Melbourne. De Amerikaanse regering heeft slechts tot 15 december een onderhandelingsmandaat van het Congres.

Op 1 december praat Kantor in Brussel met EU-commissaris Brittan over het belangrijkste obstakel voor een wereldhandelsakkoord, de landbouw. De Fransen verzetten zich heftig tegen het vorig jaar gesloten Blair House-akkoord tussen de VS en de EG over vermindering van de landbouwsubsidies.

De Britse premier John Major zei gisteren na een telefoongesprek met de Amerikaanse president Clinton dat het “missen van de deadline van 15 december ernstige consequenties voor de wereld kan hebben”. (Reuter, AFP, AP)