Foto: DEN HELDER - Minister D'Ancona van WVC ...

Foto: DEN HELDER - Minister D'Ancona van WVC heeft gisteren het startschot gegeven voor de restauratie van de militaire vesting fort Kijkduin in Den Helder.

Er wordt begonnen met het herstel van het fort dat Napoleon tussen 1811 en 1813 liet bouwen. Later wordt de rest van de Stelling van Den Helder aangepakt. Dat omvat een aantal forten, een verbindende verdedigingswal en een omvangrijk stelsel van ondergrondse gangen. Met het oog op de bezuiningen op de Koninklijke Marine wil Den Helder zijn economische basis verbreden door toeristische projecten. In het fort zal een zee-archeologisch centrum worden gevestigd. Het ministerie geeft een subsidie van 1,8 miljoen gulden. Alleen de eerste fase kost al 18 miljoen gulden. Daaraan wordt ook bijgedragen door de Europese Gemeenschap, het ministerie van economische zaken, de provincie Noord-Holland, het gewest Kop Noord-Holland, de gemeente Den Helder en het regionaal bestuur Arbeidsvoorziening. D'Ancona maakte bekend, extra subsidies toe te kennen aan de restauraties van Dudoks stadhuis van Hilversum, het Paviljoen von Wied in Scheveningen, Rietvelts Nederlandse paviljoen in Venetië, de Ursulakerk in het Noordhollandse Warmenhuizen en het kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther. (Foto NRC Handelsblad/ Maurice Boyer)