Directeur van Groeigarant treedt af

DEN HAAG, 26 NOV. Mr. J.J. van Andel is met onmiddellijke ingang afgetreden als directeur van de beleggingsmaatschappij Groeigarant. Zijn functie zal tijdelijk worden vervuld door commissaris drs. P.B. de Ridder, die in de positie van gedelegeerd commissaris ir. L.E. Schotsman terzijde zal staan bij de directievoering. Groeigarant heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Op 15 januari bracht de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI een beschuldiging tegen Van Andel naar buiten. Hij zou zich in het verleden bewust schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatige daden. SOBI bracht De Nederlandsche Bank als toezichthoudster op beleggingsmaatschappijen schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte. Van Andel besloot hierop zijn functie “voor onbepaalde tijd” niet uit te oefenen. SOBI was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Van Andel zou in 1988 als bestuurder van De Centrale Administratie (DCA) de onderneming stiekem aan zichzelf hebben verkocht. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van twee bedrijfjes waarvan hij samen met zijn broer mr. H.H. van Andel directeur en grootaandeelhouder was. Daarbij zouden de certificaathouders van DCA ernstig zijn benadeeld.

De gedupeerde certificaathouders van DCA sleepten J. Van Andel voor de rechter. Hij werd veroordeeld wegens “onzorgvuldig gedrag” en het “te kwader trouw” optreden jegens de certificaathouders. Daarbij werd de poging van de bestuurders veroordeeld om DCA “op heimelijke en slinkse wijze” naar Van Andel over te hevelen. Inmiddels hebben de gedupeerden een schadevergoeding van J. Van Andel ontvangen.

Broer H. van Andel is juist donderdag door het Amsterdamse Gerechtshof gelast zijn functie als gedelegeerd commissaris bij Landinvest neer te leggen. “Harry Handel” zoals hij in het beleggingswereldje wordt genoemd, staat op voet van oorlog met de familie Poot van projectontwikkelaar Chipshol. Die oorlog wordt via vele juridische procedures voor de rechter uitgevochten. (ANP)