Daling olieprijs lijkt even gestopt

ROTTERDAM, 26 NOV. De vrije val van de olieprijs die volgde op de Opec-vergadering van deze week lijkt tot stilstand gebracht. Woensdag besloot de Opec het in september overeengekomen produktieplafond niet te verlagen.

Ondanks een waaier aan initiatieven denkt Van der Ploeg dat realisatie van het diversiteitscenario veel moeite zal kosten. “Alle partijen: boeren, verwerkende industrieën, natuurbeschermingsorganisaties en overheden moeten ervoor kiezen. Dat vergt een institutioneel arrangement. Die zijn in en rond de landbouw moeilijk tot stand te brengen. Er zijn groepen boeren die daar aan werken bijvoorbeeld in de Friese Wouden, waar zij milieucoöperaties hebben opgericht. Bij de buitenwacht ondervinden ze veel sympathie en interesse, maar weinig concrete steun. Het landbouwbeleid wordt vanouds sterk centraal aangestuurd. Er moet binnen wettelijke kaders meer ruimte komen voor lokale zelfregulering. De overheid moet zich beperken tot doelen en geen middelen voorschrijven. In de Friese Wouden met zijn lange smalle kavels die omgeven zijn met boomsingels, zijn de boeren verplicht om mest te injecteren. Zowel de boomwortels als de machines gaan daarbij kapot. De boeren willen de ammoniak-emissie beperken en de boomsingels onderhouden, maar dan op een andere manier dan door mestinjectie. Het huidige generieke, voor elke boer geldende beleid geeft hen die ruimte niet. Het generieke beleid moet een stok achter de deur zijn voor als de boeren de doelen van het beleid niet halen.”