Beurs procedeert tegen ex-directeur Van Meer

AMSTERDAM, 26 NOV. De Amsterdamse effectenbeurs is een tuchtrechtelijke procedure begonnen tegen B.J. Krabbendam, de voormalige financieel directeur van de commissionair Van Meer James Capel. Uit betrouwbare bronnen is vernomen dat Krabbendam moet verschijnen voor de Commissie van Orde, omdat hij een ondeugdelijke administratie zou hebben gevoerd.

De Amsterdamse effectenbeurs geeft geen commentaar, omdat volgens een woordvoerder “nooit mededelingen worden gedaan over lopende procedures tegen beursleden”.

Krabbendam is de tweede oud-directeur van Van Meer James Capel die bij de Commissie van Orde op het matje wordt geroepen. Begin deze maand werd de beurshandelaar J. Th. ('Hannie') Vermeulen zwaar gestraft voor overtreding van de beursreglementen en schending van de gedragscode. Vermeulen werd begin dit jaar ontslagen bij Van Meer, waar hij algemeen directeur was naast Krabbendam en H.J. van Everdingen. Volgens ingewijden wordt Krabbendam mede verantwoordelijk gehouden voor de overtredingen van Vermeulen. Tegen Van Everdingen is na uitgebreid onderzoek geen procedure aangespannen.

Vermeulen werd begin deze maand door de Commissie van Orde voorwaardelijk geschorst voor zes maanden met een proeftijd van anderhalf jaar. De straf werd opgelegd omdat Vermeulen zich vorig jaar onder meer schuldig zou hebben gemaakt aan 'belangenverstrengeling' en 'oneigenlijk gebruik' van een handelstechniek. Vermeulen had onder meer transacties teruggedraaid, die verliesgevend waren voor klanten. Deze zogeheten 'storno's' zijn alleen toegestaan in het geval de commissionair een fout heeft gemaakt.

Vermeulen besloot naar aanleiding van de straf per 1 december uit het beursbestuur te stappen. Hij werkt in inmiddels als directeur bij het commissionairshuis Leemhuis & Van Loon, waar hij ook 30 procent van de aandelen krijgt.

Krabbendam wordt officieel verweten een gebrekkige administratie te hebben gevoerd. Ook zou hij hebben gehandeld in strijd met artikel 4 van het beursreglement; hij zou zich niet hebben gedragen zoals dit een “ieder die in de effectenhandel werkzaam is betaamt”. Krabbendam werd enkele maanden na het vertrek van Vermeulen op non-actief gesteld bij Van Meer en werkt inmiddels als zelfstandig ondernemer. Van Everdingen is recentelijk overgestapt naar de commissionair Kempen & Co, dat onlangs ook het Orange Fund overnam van Van Meer.