Arbeidsplaatsen weg bij Batenburg

Twee werkmaatschappijen van de technische installatie- en handelsgroep Batenburg Beheer hebben te lijden van de marktomstandigheden. Het werkvolume is afgenomen en de prijzen zijn gedaald. Daardoor moeten Elektrotechnisch Installatiebedrijf Batenburg in Rotterdam en Batenburg Schakelpanelen en Plaatverwerking in Sliedrecht reorganiseren ten koste van ongeveer 65 arbeidsplaatsen, zo heeft Batenburg bekendgemaakt. In totaal werken bij de Batenburg-groep 750 mensen.

De kosten van de herstructurering zullen ten laste van de resultaten over 1993 worden gebracht, waardoor de winst naar verwachting aanzienlijk lager zal uitvallen dan in 1992. Verleden jaar steeg de winst met zeven procent tot 6,8 miljoen gulden bij een bedrijfsresultaat dat op 8,8 miljoen bleef staan. In het in april verschenen jaarverslag werd al gewaarschuwd voor een winstdaling.

In Sliedrecht, waar grote panelen voor de chemische industrie worden gemaakt, vallen dertien gedwongen ontslagen; daar is overeenstemming bereikt over een sociaal plan. In Rotterdam moeten 47 van de 238 arbeidsplaatsen verdwijnen. De directie wil 80 mensen ontslaan en in hun plaats voor een deel nieuw personeel aannemen.