A.N. Wilson

A.N. Wilson: The Vicar of Sorrows. Uitg. Sinclair-Stevenson, 391 blz. Prijs ƒ51,85.

“I am the Vicar of Sorrows” zegt Francis Kreer, een Anglicaanse geestelijke van middelbare leeftijd die ongeschoren, drijfnat, stomdronken bij een benzinepomp probeert met een creditcard te betalen. In werkelijkheid is hij, of liever was hij, de dominee van Ditcham, een fictief dorp in Berkshire, niet ver van Oxford. Kreer is middle-class, middle-aged en midden in de mid-life crisis. Hij gelooft al lang niet meer in God en in zijn huwelijk met Sally, die troost vindt bij haar speelgoedbeesten. Als zijn moeder plotseling sterft en Francis tot zijn ontzetting ontdekt dat hij de erfenis moet delen met een hem totaal onbekende vroegere minnaar van zijn moeder valt het hypocriete kaartenhuis in elkaar. Francis wordt verliefd op een hippie die zijn dochter had kunnen zijn. Hij leeft als in een roes, vergeet begrafenissen, schoffeert parochianen en werkt feilloos aan zijn onontkoombare ondergang.

A.N. Wilson schetst trefzeker, zoals alleen een Brit dat van nabij zou kunnen, de bekrompen, benauwende wereld van de bourgeois kerkelijke gemeenschap in Zuid-Engeland, deze in scherp contrast plaatsend met de schijnbaar losse, ongebonden, onthechte groep hippies. Kerkelijke, militaire en politieke hoogwaardigheidsbekleders krijgen venijnige vegen uit de pan, via een stoet van karikaturale personages die doet denken aan Chaucers pelgrims in The Canterbury Tales.

Francis en Jay, de hoofdpersonen, zijn erg geloofwaardig en roepen door hun herkenbaarheid vaak enige vertedering op. De roman is strak geconstrueerd, als een orthodoxe liturgie, gelardeerd met hilarische passages, zoals bijvoorbeeld de ontdekking van Francis dat de Who's Who een volmaakte uitleg van alle Boeken van de Bijbel is. In het laatste deel, toepasselijk 'Advent' geheten, heeft Wilson een aardige verrassing voor de lezer in petto.

Na zijn opmerkelijke debuut in 1977 met The Sweets of Pimlico en zijn biografieën van John Milton en Jezus laat Wilson met The Vicar of Sorrows opnieuw zien dat hij behalve een satanisch criticus een niet te onderschatten en veeleisend romanschrijver is.

    • Margot Engelen