WVC: afspraken met gemeentes over architectuur

DEN HAAG, 25 NOV. Minister d'Ancona (WVC) wil met een aantal regionale en plaatselijke overheden afspraken maken over het stimuleren van goede architectuur en stedebouw.

Die uitwerking van de Nota Architectuurbeleid, die ook spreekt over een voorbeeldrol voor de overheid als opdrachtgever, kan worden vastgelegd in de bestuursovereenkomsten die de minister wil afsluiten over de uitvoering van het kunstbeleid. Ze zei dat gisteren in de Tweede Kamer tijdens een vergadering van de WVC-commissie voor cultuur.

De bedoeling van de convenanten is tot een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen te komen. De totnutoe afgesloten overeenkomsten met de vier grote steden en de provincie Utrecht gaan nog vooral over podiumkunsten en beeldende kunst. Maar volgens de minister kunnen in de toekomst, na overleg met minister Alders (VROM), ook afspraken worden gemaakt over het architectuurbeleid. Volgens de Tweede Kamer moet het aantal convenanten worden beperkt, en mogen ze niet te veel en te langdurig het kunstbeleid van het rijk vastleggen.