Voorzitter weg bij Islamitische Raad Nederland

AMSTERDAM, 25 NOV. De Turkse organisatie Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft twee vertegenwoordigers teruggetrokken uit het bestuur van de Islamitische Raad.

De Turkse voorzitter Ç. Çüorz en vice-voorzitter A. Karagül hebben hun functies moeten opgeven. De beoogde nieuwe voorzitter zou E. Ates zijn, de voorzitter van de Turks-Islamitische Culturele Federatie. Bij de oprichting van de Raad, begin 1992, werd hij ook gezien als de belangrijkste man in het bestuur, maar hij werd toen gepasseerd door de jonge Turkse student Ç. Çüorz.

De Islamitische Raad werd begin 1992 opgericht door koepelorganisaties van moskeebesturen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse moslims. Doel was voor alle moslims in Nederland één vertegenwoordigend instituut op te richten dat zou kunnen onderhandelen met de overheid en voor alle moslims zou kunnen spreken als dat nodig mocht zijn. Het doodvonnis dat in Iran werd uitgesproken over schrijver Salman Rushdie en de Golfoorlog noopten de moslims van verschillende nationaliteiten tot samenwerking, zo meende het bestuur bij de oprichting van de Raad. De Raad zegt tachtig procent van alle moslims in Nederland te vertegenwoordigen.

Veel resultaat heeft de samenwerking nog niet opgeleverd. Enkele maanden na de oprichting stapte Ates uit het bestuur. Er waren steeds spanningen in de Raad tussen de verschillende nationaliteiten. Bovendien hadden de toeleverende organisaties hun eigen interne problemen. De Turken maakten onderling ruzie, de Marokkaanse moskee-organisatie UMMON kwam in een kwaad daglicht te staan door publikaties over hun vermeende intimidatiepraktijken in Nederland ten gunste van de Marokkaanse regering.

Gesprekken van de Raad met het ministerie van binnenlandse zaken over bijvoorbeeld de geestelijke verzorging van moslims in het Nederlandse leger, hebben nog niets opgeleverd. Vorig jaar werd bovendien de Nederlandse Moslimraad opgericht, met dezelfde pretentie als de Islamitische Raad Nederland.

Het Marokkaanse bestuurslid, A. el Boujoufi, weet slechts dat de ISN haar leden heeft teruggetrokken en dat er dus een nieuwe voorzitter moet komen. “Ates maakt veel kans”, volgens Boujoufi.

De Islamitische Raad noch de ISN waren vanmorgen voor commentaar bereikbaar.