VN leveren hulp af op vijf plaatsen in Bosnië

SARAJEVO, 25 NOV. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is er gisteren in geslaagd in totaal 630 ton hulpgoederen af te leveren in Bosnië. Twee konvooien bereikten hun bestemming in Centraal-Bosnië, drie andere kwamen veilig aan in moslim-enclaves in het oosten van Bosnië.

Het was voor het eerst in weken dat weer over land voedsel, medicamenten, brandstof en andere hulpgoederen in Bosnië konden worden afgeleverd. De afgelopen weken hebben de gevechten in Centraal-Bosnië en de weigering van plaatselijke commandanten om konvooien te laten passeren de distributie verhinderd. Ook de slechte weersomstandigheden hebben een rol gespeeld. Op talrijke plaatsen in Bosnië ligt sneeuw, op veel wegen zoveel dat mijnen niet kunnen worden waargenomen en onschadelijk worden gemaakt. Alleen dinsdag slaagde de UNHCR erin een konvooi in Mostar te krijgen, waar zowel Kroatische burgers als de 55.000 ingesloten moslims zich in een wanhopige situatie bevinden.

De UNHCR leverde gisteren voedsel af in Zenica en Travnik in Centraal-Bosnië, in Tuzla in het noorden en in Zepce en Srebrenica in het oosten van Bosnië. De UNHCR liet weten “voorzichtig optimistisch” te zijn over de mogelijkheden voor de verdere distributie van hulpgoederen in de naaste toekomst. “Vandaag was een heel goede dag, maar we moeten het succes van vandaag de komende vijf maanden elke dag herhalen”, aldus Peter Kessler, woordvoerder van de UNHCR in Sarajevo.

Op talrijke plaatsen is de noodsituatie waarin de bevolking zich toch al bevond, nog aanzienlijk verslechterd door de extreme kou. Het Instituut voor Openbare Gezondheid in Sarajevo meldde gisteren dat de afgelopen week zeker elf mensen van honger en kou zijn gestorven, onder wie zeven in een psychiatrisch ziekenhuis op twintig kilometer van Sarajevo. Eerdere pogingen om dit ziekenhuis van voedsel en brandstof te voorzien mislukten, toen de Bosnsiche Kroaten UNHCR-transporten tegenhielden en terugstuurden.

Ondanks de felle kou werd gisteren op diverse plaatsen in Bosnië gevochten. In Mostar kwamen vier moslims om het leven en werden er negen gewond bij een artilleriebeschieting door de Bosnische Kroaten. In Gorazde in het zuidoosten schoten de Bosnische Serviërs gisteren binnen drie kwartier honderd granaten op de moslims af. Radio-Sarajevo meldde dat de commandant van de moslim-troepen in Tuzla explosieven heeft laten aanbrengen onder een stuwdam bij een door Bosnische Serviërs bewoond dorp, om de Serviërs te dwingen op te houden met schieten. Volgens radio-Sarajevo is dat niet gelukt: de Serviërs hebben hun beschietingen voortgezet en zijn begonnen met het evacueren van Servische dorpelingen die gevaar lopen als de dam wordt opgeblazen. (Reuter, AP)