Verstrooien as probleem Britse clubs

LONDEN, 25 NOV. Zoveel Britse voetbalaanhangers willen hun as verstrooid zien op het grasveld van hun thuisclub, dat de Britse Football Association het nodig heeft gevonden richtlijnen uit te vaardigen voor terreinknechten hoe ze het best te werk kunnen gaan om te voorkomen dat het gras wordt beschadigd. De bedoelingen van de Voetbalbond hebben alles te maken met het feit dat verstrooiïng van as in het doel, met name vlak voor een regenbuitje, nogal eens tot kale plekken leidt. De dierbare overledene kan daardoor indirect - slippende keeper - nog tot verlies voor zijn club bijdragen.

Volgens The Times is het aantal verzoeken van fans die hun as verstrooid willen zien op het voetbalveld van de eigen club gerelateerd aan het aantal bezoekers dat een wedstrijd gewoonlijk trekt. Manchester United, met een gemiddeld aantal toeschouwers van 40.000 per wedstrijd, krijgt 20 tot 25 verzoeken per jaar, terwijl Manchester City, met een toeschouwersaantal van 22.000, omstreeks 10 verzoeken krijgt. Bolton Wanderers, met 8000 toeschouwers, trekt vier liefhebbers.

Liverpool probeert geen nee te zeggen tegen verzoeken, maar zegt dat ze vrijwel geen ruimte meer heeft. Spurs placht hele rissen aanhangers te verstrooien, maar ervoer het risico daarvan toen een verstrooiïng in het doel, gevolgd door een stortbui, tot een lelijke kale plek leidde.

De richtlijnen van de Football Association leggen er de nadruk op dat de club met vertoon van medeleven dient te luisteren naar verzoeken om verstrooiïng “op de stip” of “in het doel”.

“Maar het is vermoedelijk het verstandigste om te verstrooiën buiten het speelveld - misschien tegenover de vaste plek van de supporter.”

De aanbevelingen zeggen ook dat het niet nodig is alle as te verstrooiën - “een grote hoop maakt dat het gras afsterft” - en beschrijven de techniek van het as verspreiden met een borstel “tegen de wind in.”

The Times laat tenslotte Stan Gibson, al 33 jaar lang terreinknecht bij Manchester City aan het woord. Hij zegt dat hij niets verkeerds ziet in de praktijk.

“Het doet het veld geen kwaad, het kost niets en het is geweldig te zien hoe de familieleden een beetje gelukkiger naar huis gaan dan toen ze hier aankwamen.”

    • Hieke Jippes