Tweede Kamer 'voorlopig' akkoord; Teleurstelling over afstel van Vlaams- Nederlands huis

DEN HAAG, 25 NOV. Een meerderheid van de Tweede Kamer is teleurgesteld dat de Nederlandse en de Vlaamse regering hebben afgezien van de vestiging van een Vlaams/Nederlands cultureel huis in Brussel. Het zou de tegenhanger zijn geweest van het Vlaams Cultureel Centrum dat al twaalf jaar is gevestigd in de Amsterdamse Brakke Grond. CDA, VVD, D66 en GroenLinks lieten gisteren in de Tweede Kamer tijdens een vergadering van de WVC-commissie voor cultuur weten zich voorlopig neer te leggen bij deze beslissing, maar verklaarden dat dit dossier nog niet definitief mag worden gesloten.

Volgens de PvdA is het dossier nu wel degelijk opgeborgen en is het de vraag of het nog ooit zal worden teruggevonden. Minister d'Ancona (WVC) zei dat de Tweede Kamer er altijd op kan terugkomen, maar dat een Vlaams/Nederlands Huis op het ogenblik veel te duur is en te weinig een inhoudelijke functie heeft. Bovendien is het dan de vraag of het wel in Brussel moet worden gevestigd. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet juist in Brussel als hoofdstad van Europa daarvoor de ideale plaats.

Volgens de minister verloopt sinds anderhalf jaar de Nederlands/Vlaamse culturele samenwerking ook zonder zo'n huis bijzonder goed. Zij noemde als voorbeelden de Nederlands/Vlaamse presentaties op de Frankfurter Buchmesse en de Biennale van Venetië en het plan voor een tentoonstelling 'Kunst der Lage Landen' die in 1996 moet plaatsvinden in het Venetiaanse Palazzo Grassi en wordt samengesteld door Jan Hoet en Rudi Fuchs. Ook roemde de minister het gezamenlijke optreden op het gebied van toneel en literatuur.

Minister d'Ancona zei dat ze vroeger een groot voorstander was van een Vlaams/Nederlands Huis. Maar inmiddels is volgens haar gebleken dat de functie die zo'n huis heeft veel beter kan worden uitgeoefend op verschillende locaties. “We moeten ons niet opsluiten tussen vier muren. Het gaat niet om het dak, maar om wat we daar samen onder doen.” De minister noemde ook het succes van de activiteiten van 'cultureel ambassadeur' Rein van der Lugt in New York, die zonder een prestigieus gebouw meer succesvolle activiteiten organiseert dan landen als Frankrijk en Duitsland daar met hun instituten voor elkaar krijgen.

De Tweede Kamer pleitte verder unaniem voor een samenvloeiing van het Taalunie Verdrag en het Cultureel verdrag met België. PvdA-woordvoerder Niessen verweet het ministerie van buitenlandse zaken al jaren met grote halsstarrigheid deze wens van Nederlandse en Vlaamse parlementariërs te negeren. Volgens staatsecretaris Dankert zijn er inmiddels voorzichtige besprekingen gaande over een breed opgezet cultureel verdrag met de regering van Vlaanderen.