Tekort personeel gezondheidszorg fors teruggelopen

DEN HAAG, 25 NOV. Het tekort aan personeel in de gezondheidszorg is drastisch afgenomen.

In een periode van nog geen vier maanden is het tekort in de psychiatrie teruggelopen van 25 tot slechts enkele procenten. Elders in de gezondheidszorg is sprake van een overschot aan verplegend en verzorgend personeel. Er is nauwelijks nog sprake van moeilijk vervulbare vacatures, zo blijkt uit het rapport 'Hollen of stilstaan', waarin de resultaten staan van een onderzoek van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland. Het teruglopen van het personeelstekort in de gezondheidszorg wordt toegeschreven aan de toenemende werkloosheid. Bovendien is het verloop binnen de gezondheidszorg veel geringer dan voorheen. Tegen het jaar 2000 zullen echter opnieuw grote personeelstekorten dreigen. Die tekorten worden vooral voorzien in verpleeghuizen. Het is daarom niet verantwoord om de nu bestaande opleidingscapaciteit voor het personeel te verminderen, aldus de Raad.