Te veel socio-experts

Het interessante artikel 'Honderd gulden diskrediet' van Kees le Pair (W&O 4 nov.) riep bij mij de herinnering op aan een MIT-rapport dat ik jaren geleden gelezen heb. Een telefoontje naar MIT was voldoende om de gegevens op te halen: Made in America: regaining the productive edge, van M.L. Dertouzos (et. al.), MIT Press 1989, Cambridge, MA, ISBN 0-262-04100-6.

Ik herinner mij dat het door Le Pair geconstateerde euvel - te veel socio-experts en te weinig technici - in de boards van industriële ondernemingen, in het rapport besproken is als een belangrijke onder een reeks van oorzaken van achteruitgang van de Amerikaanse industrie. Het zou interessant zijn om met het genoemde rapport als leidraad de Nederlandse industrie nader onder de loep te nemen.

    • A.H.M. Levelt