SCHISMA

Kerkelijke problemen halen niet vaak de voorpagina van NRC Handelsblad (19 november), maar als dat wél gebeurt moet er dus belangrijk nieuws te melden zijn.

Dat was in de afgelopen week inderdaad het geval: de hervormde kerk en de gereformeerde kerken willen samen verder, maar van de kant van de gereformeerde bond zijn hiertegen bezwaren gerezen. Een nieuwe scheuring dreigt...

Na lezing van het artikel blijft een geïnteresseerde lezer toch met enige vragen zitten:

- De gereformeerde bond vreest overheersing van dé gereformeerden. Wat moet men zich voorstellen bij dé gereformeerden? En is zo'n vrees reëel, wanneer men bedenkt dat er ¢4 2,4 miljoen hervormden en ¢4 800.000 gereformeerden zijn? Toegegeven, dat in geestelijke zaken meer telt dan getallen alleen, maar een verhouding 3 : 1 kan toch geen bedreiging zijn.

- Als de hervormde kerk een pluriforme gemeenschap is, waarbinnen ruimte is voor vele richtingen, dan kan er toch ook plaats zijn voor het gedachtengoed van Kuitert?

- In de vorige eeuw zijn scheuringen ontstaan, die veel verdriet hebben veroorzaakt. Zou het thans, kijkend naar de volgende eeuw, geen goede zaak zijn te kijken naar hetgeen christenen bindt? In Joh. 17 kan men er behartenswaardige woorden over lezen!

    • J.H. Grevers