Purper

Een informatief stukje van Rob van de Berg over tyrisch purper (W&O, 11 nov). Het sluit mooi aan bij een artikel dat de Nederlandse fysicus Frans Bruin hier destijds over schreef. In het American University of Beirut Festival Book (Centennial Publications 1967) geeft hij een overzicht van royal purper, inclusief zijn eigen (elektronenspinresonantie) experimenten.

Jammer voor die Duitsers die volgens Rob van den Berg onlangs bij Plutarchus herontdekten dat honing gebruikt werd voor het in oplossing brengen van de kleurstof. In 1967 schreef Frans Bruin: 'Alkalinity was achieved by adding honey or urine.''

    • Dr. D.J. Kroon