Papierconcern KNP BT boekt ook in derde kwartaal rode cijfers

AMSTERDAM, 25 NOV. Het papierconcern KNP BT blijft verliesgevend. Over het derde kwartaal heeft het bedrijf een verlies uit gewone bedrijfsuitoefening geboekt van 9 miljoen gulden, vergelijkbaar met een winst van 7 miljoen vorig jaar. Ook de eerste twee kwartalen waren verliesgevend.

In een gisteren uitgegeven verklaring wijst het bedrijf erop dat de economische situatie vooral in Europa ongunstig was en dat de kwartaalresultaten bovendien hebben geleden onder de gebruikelijk zomerflauwte op voor KNP relevante markten.

Het resultaat over de eerste negen maanden van dit jaar kwam uit op een verlies van 25 miljoen gulden, tegenover een winst van 168 miljoen vorig jaar. De omzet daalde in de eerste negen maanden met 7,8 procent tot 8,8 miljard gulden. De kwartaalomzet daalde van 2,99 miljard tot 2,89 miljard. De omzetdaling schrijft de onderneming toe aan een lagere afzet en en lagere verkoopprijzen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg over de eerste negen maanden 219 miljoen gulden, 2,5 procent van de omzet. Vorig jaar bedroeg het bruto rendement nog 4,8 procent.

Het concern, dat eerder liet weten dat een operationele winst voor het gehele jaar moeilijk te verwezenlijken zou zijn, verwacht geen “wezenlijke” verbetering in de belangrijkste Europese markten. Wel constateert KNP BT dat “hier en daar een aarzelend herstel” optreedt. Het bedrijf hoopt dat het ontluikende herstel in het vierde kwartaal zal leiden tot een stijging van de papierprijs.

De sector papierhandel en kantoorprodukten had nog steeds te kampen met druk op de prijzen, terwijl de afzet iets groter werd. Over negen maanden daalde het bedrijfsresultaat van 83 miljoen gulden naar 73 miljoen gulden.

Grafische en informatiesystemen zorgden voor een verlies van 22 miljoen vergeleken met een winst van 31 miljoen gulden over de eerste drie kwartalen van 1992. Vooral in Zuid-Europa bleven de investeringen in grafische apparatuur achter. De omzet in Oost-Azië nam minder sterk toe dan aanvankelijk verwacht. KNP schrijft dat onder andere toe aan de beperking van de deviezenuitvoer. Zodoende daald de uitvoer van KNP BT naar dat land aanzienlijk. In de informatiesystemen werd ondanks de aanhoudende prijsdalingen iets meer omgezet.

De verpakkingssector deed het gelet op de moeilijke marktomstandigheden bevredigend. Het bedrijfsresultaat ging van 315 miljoen gulden naar 229 miljoen in de eerste negen maanden. Tegenover prijsdruk en vermindering van de vraag stonden een verbetering van de produktiviteit en daling van de grondstoffenprijzen.