Overeenkomst met bank over aankoop schoolgebouwen

DEN HAAG, 25 NOV. De vereniging van hogescholen, de HBO-Raad, heeft overeenstemming bereikt met de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nationale Investeringsbank over de aankoop van schoolgebouwen.

Hogescholen kunnen bij de banken - die in de overeenkomst samenwerken - leningen sluiten om hun eigen gebouwen over te nemen van het ministerie van onderwijs. Dat heeft de secretaris van de raad, H. Mulders, vanochtend gezegd. Eerdere onderhandelingen met een consortium van banken om de overname van de gebouwen te financieren, liepen op niets uit omdat de banken naar het oordeel van het ministerie en de HBO-Raad te vergaande garanties eisten om financiële risico's te vermijden.

De verkoop van hun gebouwen aan de hogescholen past bij de grotere zelfstandigheid die scholen volgens het ministerie van onderwijs moeten krijgen, maar de motivatie is vooral financieel: de verkoop levert het ministerie ruim 1,2 miljard op. De hogescholen krijgen wel jaarlijks 347 miljoen van het ministerie als rente-vergoeding.

De verkoop moet nog dit jaar rond zijn, omdat de opbrengst staat geboekt op de onderwijsbegroting voor 1994. Een afspraak met één financier was aantrekkelijk voor de HBO-Raad, om ervoor te zorgen dat alle hogescholen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid leningen te sluiten, ongeacht hun financiële positie.

De Bank Nederlandse Gemeenten, die ook namens de Investeringsbank optreedt, stelt als voorwaarde voor de afspraak dat de hogescholen in totaal ten minste de helft van de 1,2 miljard die met de overname van de schoolgebouwen gemoeid is, bij de BNG lenen. Dat bedrag wordt gehaald. Twintig van de 75 hogescholen zullen de benodigde aankoopsom voor hun gebouwen volledig lenen bij de bank. Andere lenen een deel van het bedrag, sommige betalen de aankoop uit eigen vermogen.

Er is al een raamovereenkomst tussen de HBO-Raad en de BNG. Hogescholen kunnen een eigen contract sluiten met de Bank.