OPLICHTER

In zijn artikel 'minstens vijftig jaar Elegance' op de achterpagina van NRC Handelsblad van 19 november schrijft Hans Renders dat 'straperlo' in het Spaans 'oplichter' betekent. Dit is in twee opzichten onjuist.

Het Spaans kent namelijk geen woorden beginnende met S en gevolgd door 1 of 2 medeklinkers (behalve een paar leenwoorden zoals 'show' of 'smoking'), daar zulke woorden door de Spanjaard niet kunnen worden uitgesproken. In het Spaans wordt dan ook een 'e' gezet vóór woorden die in een andere taal met een 'S' beginnen. Bijvoorbeeld: estrategia-strategie; estructural-structureel; estricto-strikt; estrada-straat; estrés-stress; espárago- asperge; esterilizar-steriliseren; enz.

In plaats van het door Renders genoemde 'straperlo' bestaat in het Spaans wel 'estraperlo', maar dat betekent niet 'oplichter' maar 'zwarte markt'.

    • Drs. D.Frikkee