Onlusten na doodschieten leider Hamas door Israel

TEL AVIV, 25 NOV. In de Gazastrook is vanmorgen een driedaagse staking uitgebroken uit protest tegen het doodschieten door Israelische soldaten van de 23-jarige Imad Akel, commandant van Izaddin el-Kassem, de militaire vleugel van de moslim-fundamentalistische organisatie Hamas.

Yasser Arafats Al-Fatah en Hamas namen gisteren kort nadat het bericht van de dood van deze Palestijnse held zich als een lopend vuurtje in de Gazastrook had verspreid het initiatief tot deze staking.

Israel stelt Imad Akel verantwoordelijk voor de dood van elf soldaten en voor tientallen aanslagen. “Dat is het lot van iedere moordenaar”, zei premier Yitzhak Rabin gisteren naar aanleiding van de dood van deze zo lang gezochte en ongrijpbare Palestijn die de gewoonte had zich verkleed te verplaatsen, onder andere als een vrome joodse kolonist.

“De situatie in de Gazastrook is nu even heet als op het hoogtepunt van de intifidah”, zeiden Palestijnse bronnen in Gaza vanmorgen. “Rook van brandende banden hangt boven de stad. Israelische jeeps en vrachtwagens racen door de straten. Er wordt geschoten tussen soldaten en stenen-gooiende Palestijnen. Er is al een martelaar en er zijn al veel gewonden. De situatie is heel gevaarlijk.”

In het centrum van Gaza werd vanmorgen een handgranaat naar een Israelische patrouille gegooid en wat later kwam een legereenheid in een zijstraat onder Palestijns vuur te liggen. Vanuit de moskeeën in de stad worden de Palestijnen opgeroepen “de vijand te doden”. Radio Israel meldde dat “laten we de joden doden” door de luidsprekers klonk. Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem voorspelden vanmorgen dat de onrust in de Gazastrook ook naar de Westelijke Jordaanoever zal overslaan.

Volgens Palestijnse bronnen in Gaza heeft het doden van Imad Akel door een geheime Israelische eenheid de sympathie van de Palestijnse bevolking voor Hamas aanzienlijk vergroot. “Israel laat de vredestaal niet door daden volgen. De mensen hier hebben het gevoel dat Israel niet achter de overeenkomst (met de PLO) staat. Waarom was het nodig Imad Akel te doden, vragen zij zich af”, zeggen deze bronnen.

Het incident waarbij Imad Akel werd gedood had plaats kort nadat Hamas een pamflet in de Gazastrook in omloop had gebracht waarin werd aangekondigd dat het doden van Palestijnse collaborateurs voor twee maanden zou worden gestaakt. Volgens de Palestijnse bronnen in Gaza was dat een aanwijzing dat er in Hamas krachten aan het werk zijn die op toenadering tot Al-Fatah en het vredesproces uit zijn. Begin deze maand gaf de Hamas-leider Ahmed Yassin in brieven die uit zijn cel in Israel waren gesmokkeld een indicatie van de evolutie in het Hamas-standpunt. In die brieven werd de mogelijkheid geopperd dat Hamas de komende verkiezingen voor de Palestijnse bestuursraad niet zou boycotten. De zege die Hamas en groeperingen van het linkse Palestijnse weigeringsfront gisteren behaalden op de Fatah-lijst tijdens de verkiezingen voor de studentenraad aan de universiteit van Bir-Zeit op de Westelijke Jordaanoever is ook een bron van onrust.

Vannacht werd de auto van Hanna Nasser, de rector van de universiteit, in brand gestoken en werd schade toegebracht aan Fatah-kantoren op de campus. Verondersteld wordt dat de weigering van de rector 180 nieuwe studenten aan de verkiezingen te laten deelnemen die voor de Fatah-lijst zouden hebben gestemd, de reden tot het in brand steken van de auto is geweest.

Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem zien in de verkiezingsuitslag in Bir-Zeit een uiting van ontevredenheid en frustratie over het uitblijven van een positieve verandering in de bezette gebieden na het akkoord tussen Israel en de PLO. Het slappe optreden van het leger tegen agerende kolonisten in de bezette gebieden ondermijnt volgens deze bronnen de hoop op vrede. “Meer en meer Palestijnen verliezen het vertrouwen in de vrede”, zeiden deze Palestijnse bronnen vanmorgen.

    • Salomon Bouman