Onderzoek: begeleiding thuisloze jeugd werkt

DEN HAAG, 25 NOV. De drie T-teams die thuisloze jongeren begeleiden in Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken naar behoren. Zeventig procent van de jongeren sluit de periode van begeleiding door de T-teams goed af. Van de jongeren vindt uiteindelijk 95 procent huisvesting en voor bijna negentig procent zijn de financiën geregeld.

Dat blijkt uit een onderzoek van het S.C.O.-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam dat gisteren aan minister d'Ancona (WVC) werd overhandigd. De minister zegde een miljoen gulden aan de T-teams toe en zei dat er in de loop van 1994 een aantal nieuwe thuislozenteams zullen bijkomen, onder meer in Heerlen.

In Nederland zijn ongeveer tienduizend thuisloze jongeren. Van de 143 begeleide jongeren waarvan de resultaten zijn onderzocht, had 75 procent de Nederlandse nationaliteit en 16 procent de Marokkaanse, 73 procent was mannelijk. Van de groep die bij het T-team terecht kwam, kon 87 procent als ernstig tot zwaar problematisch worden beschouwd. De tweehonderdtwintigste thuisloze is onlangs door het team in behandeling genomen.

Opvallend is dat bij een groot aantal jongeren na de begeleiding van een T-team de huisvesting en financiën zijn geregeld. Het realiseren van scholing of werk blijkt aanzienlijk moeilijker te zijn. Bij afsluiting van de hulpverlening heeft 32 procent werk en gaat 20 procent weer naar school. “Wat we op dit moment nodig hebben zijn werkgevers die bereid zijn de jongeren een baan aan te bieden en ze een kans op een normaal leven te geven”, zei J. van Susteren, bedenker van het T-teamproject.

De thuislozenteams verzamelen samen met de jongere gegevens over de contacten die deze heeft met familie, kenissen en vrienden. Daar worden vervolgens weer gegevens over de jongere verzameld. Op die manier leert men hoe de jongere het beste benaderd kan worden, wat ze goed kunnen en hoe ze het beste functioneren. Met de jongere wordt een plan gemaakt dat door hem en het T-team contractueel wordt vastgelegd.

Het project met de T-teams is ruim een jaar geleden begonnen. Het experiment wordt betaald door het ministerie van WVC en loopt tot 1 januari 1995.