Nachtwerk

Grafiek: Percentage werkenden dat 25-50%/meer dan de helft/bijna altijd in de nachtdienst werkt

Denen kunnen het meest genieten van een gezonde nachtrust. Slechts één op de tien werkt geregeld (ten minste een op de vier werkdagen) 's nachts. In Nederland is dat ongeveer dertien procent van de beroepsbevolking. Binnen de Europese Unie (voorheen de EG) spant Ierland de kroon: daar heeft één op de drie werkenden regelmatig nachtdienst. Dat blijkt uit EU-cijfers die de voorbije twee jaar zijn verzameld.

De verschillen hangen samen met de structuur van de economie. In Ierland werken relatief veel zelfstandige ondernemers, die doorgaans onregelmatig en lang werken. Bovendien heeft de Ierse arbeidsmarkt minder typische kantoorbanen.

In Nederland bederft de relatief grote transport- en communicatiesector het slaapritme, want veertig procent van de werknemers in deze bedrijven heeft frequent nachtdienst. De procesindustrie (onder andere energie, staal en chemie) kent eveneens veel nachtdiensten, maar die sector is relatief klein in Nederland. Ook Denemarken heeft weinig procesindustrie: nog geen drie procent van de Denen heeft daar zijn werk, tegen een EU-gemiddelde van vijf procent.

    • Roald van der Linde