Mitterrand maakt einde aan ruzie Balladur-Badinter

PARIJS, 25 NOV. President François Mitterrand heeft een eind gemaakt aan de herenruzie die vorige week vrijdag was uitgebroken tussen premier Balladur en de president van de Constitutionele Raad, de jurist Robert Badinter.

De minister-president had de Raad verweten zich op grond van zelf verzonnen recht met te veel onderwerpen buiten zijn strikte opdracht te bemoeien. Badinter verwierp dat verwijt: politieke meerderheden trachten zich altijd te ontdoen van onafhankelijke critici. Gisteravond publiceerde de president een communiqué waarin hij zei de indruk te hebben dat “de controverse over de Constitutionele Raad als gesloten beschouwd mag worden”. Eerder had hij beide heren één voor één op het Elysée ontvangen.