Kamer laat zorg 'beperkt' onderzoeken

DEN HAAG, 25 NOV. De Tweede Kamer laat een beperkt onderzoek doen naar de hervorming van de gezondheidszorg. Het onderzoek, dat door externe deskundigen zal worden uitgevoerd, moet voor 1 april klaar zijn en zou 'bruikbaar materiaal' moeten opleveren voor de kabinetsformatie.

Dat is het resultaat van vier weken overleg tussen volksgezondheidspecialisten van CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks en SGP. De beslissing van de Kamer komt voort uit het voorstel dat PvdA-fractieleider Wöltgens eind september bij de Algemene Beschouwingen deed. Hij bepleitte een parlementair onderzoek. CDA en D66 voelden daar aanvankelijk niets voor, PvdA, VVD en GroenLinks - samen de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer - om uiteenlopende redenen wel. Vanochtend bereikten zij een compromis. Volgens het Tweede-Kamerlid Netelenbos (PvdA), voorzitter van de werkgroep, kan het onderzoek alsnog uitmonden in een parlementaire enquête. Een speciale commissie van Kamerleden gaat het onderzoek begeleiden.

Het onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag wat de gevolgen zijn van de overheveling tot nu toe van medische voorzieningen naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en waarom een nieuw systeem van premieverdeling over de ziektekostenverzekeraars (normuitkeringen) niet van de grond komt. Ook wil de Kamer een inventarisatie van de standpunten van de politieke partijen over de toekomst van de gezondheidszorg sinds het advies daarover van de commissie-Dekker (1987). Van alle plannen die sindsdien zijn gelanceerd moet alsnog worden bekeken in hoeverre ze financieel-economisch inpasbaar zijn, aldus Netelenbos.