Janmaat niet vervolgd voor aanzetten tot discriminatie

DEN HAAG, 25 NOV. De Haagse rechtbank heeft vanmorgen een dagvaarding tegen het CD-Kamerlid H. Janmaat nietig verklaard. Het openbaar ministerie probeerde Janmaat en zijn partij, de Centrumdemocraten, te vervolgen wegens aanzetten tot haat tegen buitenlanders en discriminatie van mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging.

Het openbaar ministerie baseerde zich in de dagvaarding op uitspraken in een groot aantal radio- en televisie-uitzendingen en CD-pamfletten in de periode 1989-1991. De rechtbank verklaarde de dagvaarding nietig omdat niet duidelijk is aangegeven welke passages volgens het OM strafbaar zijn geweest. Ook is niet aangegeven welke uitlatingen door Janmaat of door andere CD-leden zijn gedaan.

Persofficier van justitie mr. N. Zandbergen liet vanmiddag weten dat het openbaar ministerie bij het gerechtshof in beroep zal gaan tegen de nietigverklaring. De dagvaarding bevatte een lange lijst met uitzendingen waarin volgens het OM discriminerende uitspraken zijn gedaan door leden van de CD. Als bijlage werden daar de integrale teksten bijgevoegd. Volgens Zandbergen was dat “een bewuste keuze”.

Het OM verwachtte dat uit het uitlichten van bepaalde passages onvoldoende zou blijken dat ze discriminerend zouden zijn. Daarmee baseert het OM zich op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad. “De context waarin de uitspraken zijn gedaan zijn belangrijk”, aldus Zandbergen. Als voorbeeld noemde hij de uitspraak: 'Wij hebben het beste met buitenlanders voor. Maar oost west, thuis best'.

Het OM is “teleurgesteld” over de nietigverklaring door de rechtbank. “Uiteraard hadden we dit niet verwacht”, zei Zandbergen vanmiddag. Hij vindt niet dat het OM “te laks” is geweest. Hij benadrukte dat er geen sprake is van een vormfout, maar van een juridische discussie over de wijze van dagvaarden in gevallen als deze. Mocht het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank bevestigen, dan zal het openbaar ministerie zich beraden op een nieuwe dagvaarding, zo liet Zandbergen weten.

Janmaat (59) werd er verder van beschuldigd dat hij als voorzitter van de Vereniging Centrumdemocraten de leiding had van een volgens het Wetboek van Strafrecht criminele organisatie 'die tot oogmerk had het plegen van misdrijven'. Daarvan zei rechtbankpresident mr. E. Timmermans dat in de dagvaarding “elke omschrijving ontbreekt”. Datzelfde gold voor de beschuldigingen dat de partij zich discriminerend heeft uitgelaten over buitenlanders en dat de CD organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had.

Janmaat reageerde opgelucht op de uitspraak van rechtbankpresident mr. E. Timmermans. Na afloop van de zitting riep hij door de zaal: 'Leve de rechtsstaat!' en feliciteerde zijn raadsman mr. Van Heijningen. Janmaat noemde de rechtszaak eerder al een “buitengewoon gelukkig besluit” van de officier van justitie, mr. A.C.M. Welschen. “Dit is al eerder geprobeerd”, zei Janmaat. “Tot nu toe is het altijd uitgelopen op een geweldige reclame voor de partij en haar standpunten.”