Hoe ING-handelaren zich prive verrijkten; Een 'klassieker onder de fraudes'. Zo betitelen kenners van de effectenhandel de malversaties waaraan handelaren bij de voormalige NMB Postbank zich schuldig zouden hebben gemaakt.

De malversaties van 12 effectenhandelaren bij de voormalige NMB Postbank kwamen aan het licht door twee brieven, die onbekenden in de loop van 1990 toezonden aan de Interne Accountantsdienst (IAD) van die bank. Daarin werden de effectenhandelaren ervan beschuldigd zichzelf winsten toe te schuiven, vaak ten koste van de bank. Zij zouden dat doen door 'daghandel' te bedrijven, dat wil zeggen effecten binnen een dag te kopen en te verkopen. Volgens de brieven speelden zij daarbij met gemerkte kaarten: zij bestelden aandelen, en als de koers gedurende de dag opliep, boekten zij de aankoop op hun privé-rekening, verkochten de stukken door en incasseerden de koerswinst zelf. Daalde de koers, dan werd de transactie op naam van de bank verricht, die aldus het verlies voor haar rekening nam.

De massaliteit heeft wel een vorm van verschraling met zich meegebracht, docenten hebben te weinig tijd om hun goede studenten extra te stimuleren. Het bracht de Leidse hoogleraar Schermers ertoe de beste tien rechtenstudenten bij zich uit te nodigen voor een etentje. In 1988 werd het etentje "geformaliseerd' en sindsdien worden jaarlijks de dertig beste Leidse studenten verenigd in het more than eight college. Schermers: ""Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar wel een druppel die de moeite waard is.''

    • Marcel Metze