GRIJS KENTEKEN

Het grijze kenteken is in het leven geroepen om ondernemers bij de uitvoering van hun bedrijf tegemoet te komen in de kosten doordat de BPM niet van toepassing is en door een lager tarief voor de motorrijtuigenbelasting te hanteren.

Het is onduidelijk waarom het bedrijfsmatig gebruik dan niet het criterium kan zijn voor het grijze danwel het gele kenteken. Een inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel (of een accountantsverklaring bij vrije beroepen) kan het bedrijfsmatig gebruik aantonen.

Zodoende kunnen ook allerhande oneigenlijke criteria zoals minimum afmetingen van de laadruimte of geblindeerde zijruiten achterwege blijven. Een ondernemer moet toch zelf kunnen bepalen hoe groot de laadruimte moet zijn voor zijn activiteiten, en met geblindeerde zijruiten is de verkeersveiligheid allerminst gediend.

Als invaliden (en welke andere groepen dan ook, van wie regering en parlement vinden dat zij tegemoet moeten worden gekomen in hun vervoerskosten) moeten aantonen dat zij recht hebben op een auto met grijs kenteken, kan dat ook voor bedrijven gelden.

    • H. van Löben Sels