Gemeenten en kabinet eens over asielopvang

DEN HAAG, 25 NOV. Het kabinet, de provincies en de gemeenten hebben gisteren overeenstemming bereikt over een nieuw opvangmodel voor asielzoekers.

De gemeenten willen meer semi-permanente huisvesting voor asielzoekers realiseren, zoals wisselwoningen.

Na zes tot zeven maanden in de centrale opvang, waarvoor minister d'Ancona (WVC) verantwoordelijk is, moeten asielzoekers duidelijkheid hebben over hun status. Dat kan als de Eerste Kamer akkoord gaat met een wijziging van de Vreemdelingenwet, die de mogelijkheden van afgewezen asielzoekers om tegen die beslissing in beroep te gaan beperkt. Degenen die na een eerste beoordeling van het ministerie van justitie als vluchteling in Nederland mogen blijven of een voorlopige verblijfsvergunning krijgen, worden door de gemeenten opgevangen.

Eind vorige maand lanceerde d'Ancona het idee om gemeenten eerder verantwoordelijk te maken voor de opvang van asielzoekers. Aanleiding daarvoor waren de problemen die in de centrale opvang zijn ontstaan. Doordat gemeenten er aanvankelijk niet in slaagden woonruimte te bieden aan asielzoekers die in Nederland mogen blijven, stagneerde de doorstroming naar decentrale opvang. Centrale opvangcentra raakten overvol en voor nieuwe asielzoekers was nauwelijks of geen plaats. WVC zag zich daardoor genoodzaakt voor de nieuwkomers voortdurend naar noodopvang te zoeken. Het nieuwe opvangmodel moet aan deze problemen een einde maken.

PvdA-partijleider minister Kok (financiën), dreigde onlangs de gemeenten met dwang wanneer ze niet bereid zouden zijn meer asielzoekers op te nemen. Van dwang is in het nieuwe opvangmodel geen sprake, zo bleek gisteravond na afloop van overleg op het ministerie van algemene zaken in Den Haag. “De gemeenten moeten uiteindelijk voor de opvang zorgen”, zei de Haagse burgemeester Havermans, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Van de ongeveer 650 gemeenten in Nederland werken er volgens hem op dit moment 24 niet mee aan opvang van asielzoekers, “maar dat worden er steeds minder”. “We zullen er met z'n allen in slagen dat alles wat hier binnenkomt zich snel zal thuisvoelen in Nederland.”

Rijk, provincies en gemeenten gaan drie werkgroepen vormen om het nieuwe opvangmodel uit te werken.