Gekweekte huid versnelt genezing van brandwonden

Een kweek van de eigen huidcellen levert uitstekend materiaal op voor het bedekken van brandwonden. Het herstel gaat sneller, en uit een klein stukje huidweefsel kan binnen drie weken genoeg huid worden gekweekt om zo nodig het gehele lichaamsoppervlak te bedekken. Deze techniek is inmiddels in gespecialiseerde centra goed toe te passen. Dat meldt het veertiendaagse blad Cicero van het Academisch Ziekenhuis Leiden en de medische faculteit aldaar. Onlangs promoveerde dr. R.G.C. Teepe in Leiden op het proefschrift 'Cultured keratinocyte grafting - implications for wound healing'. De resultaten zijn des te opmerkelijker, omdat Amerikaanse onderzoekers volgens Teepe het werken met gekweekte huid enkele jaren geleden als weinig kansrijk terzijde hadden geschoven.

Jaarlijks belanden naar schatting 4000 Nederlanders met brandwonden in het ziekenhuis. 400 van hen moeten in gespecialiseerde brandwondencentra worden behandeld en een deel van hen is er ernstig aan toe. De verbrande huid moet worden behandeld, terwijl de werking van de inwendige organen dient te worden beschermd. Daarbij vormen infecties een zeer groot gevaar.

De brandwond wordt goed gereinigd en dan bedekt met donorhuid of synthetische huidvervangers. Als de patiënt stabiel is, kan huidtransplantatie met eigen gekweekte huid goede resultaten opleveren. Het herstel is nog steeds niet altijd 100 procent, maar bij proefpersonen bleek de nieuw gevormde huid vier jaar na transplantatie soepel, glad en plooibaar. Volgens de promovendus betekent de nieuwe techniek een uitstekende aanvulling op bestaande methoden, vooral voor kinderen en jonge mensen.

Zoals gezegd vormen infecties het grootste gevaar bij elke huidtransplantatie. Het valt niet mee om de infecties te bestrijden zonder ook de kwetsbare huidcellen te doden. Promovendus Teepe, inmiddels als dermatoloog werkzaam in het Haagse Leyenburg Ziekenhuis, onderzocht diverse antibiotica en desinfectiemiddelen. Een groot deel daarvan bleek slecht voor de huidcellen te zijn, maar enkele lieten de huidcellen goed intact. Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is antibiotica in vetbolletjes in te bouwen, waardoor ze geleidelijk vrijkomen in het wondbed.

Overigens bleken gekweekte huidcellen ook bij de behandeling van een open been (een nauwelijks genezende zweer aan het onderbeen, veroorzaakt door slechte doorbloeding) goede resultaten op te leveren. Herstel trad sneller op na gebruik van een verband van gekweekte huid dan na het gebruik van het gewone verband (resp. na 6,2 en 9,6 dagen). Ook hadden patiënten minder pijn bij het verwisselen van het verband en rijpte de huid sneller. Kennelijk komen uit de getransplanteerde cellen bepaalde stoffen vrij die het herstel bespoedigen.

    • Marion de Boo