Foto: WASHINGTON - President Clinton schudt de ...

Foto: WASHINGTON - President Clinton schudt de hand van James Brady in de Oval Office kort nadat de Senaat de Brady-wet heeft aangenomen. Deze wet schrijft kopers van vuurwapens een wachttijd van vijf dagen voor. Brady, een oud-regeringsfunctionaris die in 1981 werd neergeschoten bij een moordaanslag op president Reagan, reageerde verheugd op de stemming over de wet waaraan hij zeven jaar heeft gewerkt. Achter Clinton staan minister van justitie Reno, vice-president Gore en Brady's vrouw. (Foto AP)