Foto: NAKTO N. NOTECIA - Reclame voor Westerse ...

Foto: NAKTO N. NOTECIA - Reclame voor Westerse produkten langs een Poolse autoweg. Van alle voormalige communistische landen in Oost-Europa heeft Polen de meest succesvolle economie. Zelf vinden de Polen zich rijp voor aansluiting bij de Europese Unie, maar de Westeuropese landen houden de boot af. (Foto Bas Czerwinski)