Dr. G. Glas, psychiater en hoogleraar ...

Dr. G. Glas, psychiater en hoogleraar Calvinistische wijsbegeerte, heeft de dr. R.J. van Helsdingenprijs gekregen. Hij kreeg de prijs, 25.000 gulden, voor zijn werk 'Concept van Angst en Angststoornissen'. De dr. R.J. Helsdingenprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan iemand die zich op het raakvlak van de psychiatrie en de wijsbegeerte verdienstelijk heeft gemaakt.