Clinton vindt geen tijd voor Lubbers

DEN HAAG, 25 NOV. Minister-president Lubbers en president Clinton van de Verenigde Staten zoeken al maanden naar een geschikte datum om elkaar te ontmoeten. Lubbers hoopt dat een officieel bezoek aan Washington nog mogelijk is voor de verkiezingen volgend jaar.

Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst zijn de verhoudingen met de Verenigde Staten prima maar is het niet eenvoudig om de twee agenda's op elkaar af te stemmen. Lubbers is niet de enige regeringsleider of staatshoofd die moeite heeft om met de in januari aangetreden Amerikaanse president een afspraak te maken. In Madrid wordt gezegd dat de Spaanse koning Juan Carlos er niet in slaagt om Clinton aan de telefoon te krijgen. Tijdens de regering Bush was dat anders.

Het maken van afspraken is moeilijker omdat Clinton niet meer dan één staatshoofd of regeringsleider per maand in Washington wil ontvangen. Daarnaast heeft de regering-Clinton, volgens waarnemers, geen sterke behoefte om voorrang te verlenen aan bezoekers uit Europa. Na het aflopen van de Koude Oorlog zijn de politieke prioriteiten van de Verenigde Staten onder de regering-Clinton wat verlegd. In het diplomatieke verkeer zouden economische vraagstukken meer aandacht krijgen en worden op dat terrein sneller ontmoetingen op de agenda gezet.