Bijna alle kinderloze vrouwen van veertig kozen daar zelf voor

Van iedere elf vrouwen van 40 jaar die geen kinderen hebben zijn er tien die daar bewust voor hebben gekozen. Dat concluderen een aantal huisartsen uit het Engelse South Bedfordshire na een analyse van de medische dossiers van 459 vrouwen die allemaal in 1950 waren geboren. Een eerder onderzoek bij deze vrouwen in 1985 - ze waren toen 35 jaar - had al een vergelijkbaar resultaat opgeleverd, maar toen kon men nog geen definitieve conclusie trekken, omdat het op dat moment nog heel goed mogelijk was dat een deel van de vrouwen alsnog voor een kind zou kiezen (British Medical Journal, 30 okt).

Van de 459 vrouwen raadpleegden 24 hun huisarts wegens kinderloosheid; 5 daarvan lukte het na allerlei medische ingrepen niet om zwanger te worden en deze vrouwen werden daarom geclassificeerd als onvruchtbaar en ongewild kinderloos. Er waren daarnaast nog 50 andere vrouwen zonder kinderen. Van deze 50 waren er 34 gewild kinderloos: ze gebruikten een anticonceptiepil of zij (of hun partner) waren gesteriliseerd. Er blijven dan nog 16 vrouwen over die bij hun huisarts nooit hebben geklaagd over kinderloosheid en ook niet hebben gevraagd om anticonceptie. De huisartsen veronderstelden dat onder deze 16 vrouwen zowel gewild kinderlozen waren, die bijvoorbeeld condooms als anticonceptie gebruikten of celibatair leefden, als ongewild kinderlozen die daar nooit bij een arts over hadden geklaagd. Zo komen de onderzoekers uiteindelijk tot de conclusie dat van de 459 vrouwen 55 vrouwen (12%) geen kinderen hadden, waarvan 48 gewild kinderloos en 7 ongewild. Het lijkt echter reëel te concluderen dat alle 16 vrouwen die nooit geklaagd hebben liever geen kinderen wilden. Dan is dus slechts één op de elf vrouwen van 40 zonder kinderen (5 van 55 vrouwen) ongewild kinderloos. De onderzoekers geven overigens nergens aan of deze vrouwen getrouwd waren, samenwoonden of vrijgezel.

Van de vrouwen die in het eerdere onderzoek in 1985 geclassificeerd werden als 'gewild kinderloos' kreeg in de jaren daarna geen enkele alsnog een kind. Het is kennelijk zo dat als een vrouw op de leeftijd van 35 jaar bedacht heeft dat ze geen kind wil, ze daarna niet meer van gedachten verandert.

In Nederland blijft volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek op het ogenblik ruim 10% van de vrouwen kinderloos. Of dat gewild of ongewild is laten de statistieken niet zien.

    • Bart Meijer van Putten