Beleggingsresultaat Wereldhave hoger

Het onroerend-goed beleggingsfonds Wereldhave heeft over de eerste negen maanden van 1993 een hoger belegggingsresultaat bereikt dan in dezelfde tijd van 1992.

Het directe beleggingsresultaat steeg van 62,1 miljoen tot 69,8 miljoen gulden. Per aandeel steeg het resultaat van 5,36 tot 5,45 gulden. De intrinsieke waarde per aandeel stond eind september op 103,80 gulden na 106,37 drie maanden eerder. Dit gebaseerd op de marktwaarde van het vastgoed op 30 juni en omgerekend tegen de koersen van 30 september en 30 juni.

De beleggingsopbrengsten daalden van 157 miljoen tot 149,9 miljoen gulden en de rentelasten van 81,4 miljoen tot 66,8 miljoen.

Na 30 september heeft de beleggingsmaatschappij omvangrijke verkooptransacties met een opbrengst van ruim 285 miljoen gulden tot stand gebracht die nog vóór het eind van het jaar zullen zijn afgewikkeld. Verder zijn kantoorpanden afgestoten in Brussel, Amsterdam en Den Haag.

Wereldhave handhaaft de prognose dat het directe beleggingsresultaat per aandeel, berekend over het vergrote aantal uitstaande aandelen, dit jaar gelijk zal blijven aan dat behaald over 1992 (7,36 gulden).