Belastingvrije som vermogensbelasting volgend jaar omhoog

DEN HAAG, 25 NOV. Burgers hoeven straks minder vermogensbelasting te betalen. Dit blijkt uit een voorstel dat staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van Amelsvoort stelt voor de algemene belastingvrije sommen - het deel van het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald - per 1 januari 1994 met 5 procent te verhogen en per 1 januari 1995 nog eens met 17 procent. Dit betekent dat de belastingvrije som voor gehuwden volgend jaar 132.000 gulden bedraagt en in 1995 156.000 gulden, exclusief de eventuele aanvulling via de inflatiecorrectie. De huidige belastingvrije som bedraagt 125.000 gulden.

De staatssecretaris had al eerder beslist dat de vrijstelling van vermogensbelasting voor ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders per 1 januari wordt uitgebreid. Van Amelsvoort kondigt nu een nog iets verdere verruiming aan. Het percentage van het ondernemingsvermogen dat wordt vrijgesteld gaat nog steeds van 40 naar 50, maar het daarbij geldende maxmimumbedrag wordt nu verder verhoogd. Werd in het eerdere voorstel het maximale bedrag waarvoor de ondernemingsvrijstelling geldt verdubbeld van 583.000 gulden tot 1.166.000 gulden, nu stelt de bewindsman voor het maximum op 1.500.000 gulden te stellen.

Ook bij de zogenoemde samenloopregeling voert de staatssecretaris een versoepeling door. Deze regeling zorgt ervoor dat iemand nooit meer dan een bepaald percentage van zijn inkomen aan inkomsten- en vermogensbelasting samen hoeft te betalen. Van Amelsvoort brengt dit per 1 januari op 68 procent, nadat hij al eerder had voorgesteld het percentage van 80 naar 70 te verlagen.

Met enkele 'reparatiemaatregelen' in de belastingwetgeving dekt de staatssecretaris de kosten van deze voorstellen voor de schatkist, die op 110 miljoen gulden per jaar worden geraamd. Het gaat om al eerder aangekondigde maatregelen ter bestrijding van de RUS-constructie (Reserve Uitgesteld Salaris) en een wijziging van de fictief-rendementsregeling in de inkomstenbelasting.