ALLOCHTOONHOOGTE

Noch Mark Kranenburg noch zijn opponente uit Middenmeer (brievenrubriek 6 november) schijnen beseft te hebben dat de spelling 'allochtoon' ten onrechte de gedachte kan oproepen aan een toonladder.

Bij wijze van kanttekening bij beider politiek betoog moge ik er op wijzen, dat vereenvoudigde spelling wel eens schadelijk kan zijn voor de doorzichtigheid met name van ietwat vreemde woorden. Zo heeft - correct gespeld - 'allochthoon' niets te maken met ons begrip toon(hoogte). Het is een verzamelnaam van mensen van andere bodem of grond dan de onze. In het algemeen trouwens acht ik het incorrect, een vreemde taal i.c. het grieks, te modelleren naar eigen believen, zoals we een schilderij niet aanpassen bij de lijst maar andersom. Laten we maar 'heren van de thee' blijven.

    • J. van Leeuwen