Alg. Mij voor Handel en Industrie

Over de eerste helft van dit jaar heeft de Algemene Maatschappij voor Handel en Industrie (dienstverlening en informatie-overdracht gezondheidszorg) een netto winst behaald van 167.000 gulden tegen 173.000 gulden over dezelfde tijd van 1992. Het bedrijfsresultaat daalde van 238.000 gulden tot 223.000 gulden. Voor het gehele jaar 1993 wordt eenzelfde resultaat verwacht als dat behaald in het voorgaande jaar.