Vooruitgang in Gatt-overleg; 'Blair House' wordt wellicht aangepast

BRUSSEL, 24 NOV. Europees commissaris sir Leon Brittan ziet mogelijkheden om het zogeheten Blair House-akkoord dat Europa en de VS een jaar geleden sloten over landbouw, te veranderen. Volgens Brittan onderhandelen de VS en Europa momenteel op “een positieve manier” over hun landbouwgeschillen.

Commissaris Brittan zei dat vanochtend in Parijs, waar hij verslag uitbracht over zijn tweedaagse overleg met de Amerikaanse handelsafgevaardigde Mickey Kantor, maandag en gisteren in Washington. Brittan en Kantor zullen elkaar volgende week opnieuw treffen, in Brussel.

De controverse tussen de VS en Europa over landbouw is tot dusver één van de belangrijkste obstakels voor de totstandkoming van een wereldwijd GATT-akkoord over liberalisering van de handel. De Europese Commissie en de Amerikaanse regering sloten daarover eind vorig jaar weliswaar een overeenkomst, maar vooral Frankrijk heeft nadien aangedrongen op het aanbrengen van wijzigingen. Dat Franse standpunt is de laatste maanden vrijwel overgenomen door alle lidstaten van de Europese Unie. Officieel heet het dat “verduidelijkingen” moeten worden aangebracht bij 'Blair House'.

De Amerikanen hebben tot dusver geweigerd om de onderhandelingen over het landbouwakkoord te heropenen. Maar nu president Clinton de ratificatie van de Amerikaanse vrijhandelsakkoord (NAFTA) er door heeft gekregen, rekenen sommige waarnemers er op dat de Amerikaanse regering zichzelf wat meer manoeuvreerruimte gunt.

Op een gezamenlijke persconferentie die gisteravond in Washington werd gegeven, zeiden Brittan en Kantor dat over verschillende geschilpunten in de GATT-onderhandelingen was gesproken en dat er enige vooruitgang was geboekt. Maar vanochtend in Parijs ging Brittan een stapje verder. Na afloop van een kort onderhoud met de Franse minister van handel Gérard Longuet, zei Brittan dat er “positief” wordt gesproken over het onderwerp van de landbouw.

Brittan zei ook dat in het algemeen de afgelopen dagen “vooruitgang is geboekt” in de bilaterale gesprekken tussen Europa en de VS over een multilateraal handelsakkoord. Maar, waarschuwde hij, “er moet nog veel werk worden verricht”.

Algemeen wordt aangenomen dat de GATT-onderhandelingen op 15 december afgelopen zullen zijn: dan moet er een akkoord op tafel liggen of zal er sprake zijn van een mislukking van de al jaren slepende Uruguay-ronde. Op 15 december loopt in Amerika namelijk de zogeheten fast track-procedure af. Die overeenkomst geeft de Amerikaanse regering de bevoegdheid om op eigen houtje een handelsakkoord te sluiten, zonder over alle onderdelen het Congres vooraf te moeten raadplegen.