Voor naoorlogse generatie niet langer uitkering

DEN HAAG, 24 NOV. De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van minister d'Ancona (WVC) om de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers (Wuv) te sluiten voor de na-oorlogse generatie.

Van de grote partijen is alleen de VVD tegen. De wetswijziging die d'Ancona voorstelde wordt pas van kracht als de immateriële hulpverlening voor de na-oorlogse generatie beter is geregeld. Het Informatie en coördinatieorgaan dienstverlening oorlogsgetroffenen (ICODO), het huidige meldpunt voor immateriële hulpverlening aan slachtoffers uit de tweede generatie, functioneert niet goed volgens de meerderheid van de Kamer. Voor de PvdA was verbetering van de hulpverlening een voorwaarde om in te stemmen met het wetsvoorstel. Mensen uit de na-oorlogse generatie die een uitkering hebben, behouden die. Jaarlijks doen zo'n twintig mensen uit deze groep met succes een beroep op de wet.