Verlaging disconto vertraagd

AMSTERDAM, 24 NOV. De Nederlandse geldmarktrente is in de verslagweek verder gedaald.

Maandag een week geleden beliep de rente voor het driemaands interbancaire geld nog 5,85 procent. Vanochtend werd 5,75 procent betaald. Daarmee is het niveau van de voorschotrente bereikt. Een en ander werd veroorzaakt door de verlaging van de beleningsrente met 0,1 procentpunt naar 6,0 procent door De Nederlandsche Bank (DNB) vorige week dinsdag, in navolging van een iets beperktere verlaging van het vergelijkbare Duitse tarief. Tevens liep de markt vooruit op een eventuele verdere verlaging deze week. Ongebruikelijk vroeg liet de Duitse Bundesbank vervolgens weten dat zij een verdere verlaging deze week van het Duitse beleningstarief, de Repo-rente, zou doorvoeren met slechts 4 basispunten. In de markt werd dit opgevat als een signaal dat de Bundesbank voorlopig geen verdere daling wenste. Mede hierdoor maar ook door de bekendmaking van de nieuwste, enigszins tegenvallende geldgroeicijfers in Duitsland, kwam een einde aan de rentedaling. Ook de aankondiging van DNB gistermiddag dat het tarief voor de nieuwe speciale belening, ingaande vandaag en lopende tot 30 november, onveranderd op 6,0 procent zal blijven, werkte hieraan mee.

De M3-geldhoeveelheid, een belangrijke monetaire indicator voor de Duitse rente-politiek, is in oktober toegenomen met 6,8 procent. Hiermee is een stagnatie opgetreden in de gestage daling van de geldgroei: ook in september is een dergelijk stijgingstempo gemeten. Verdere verlaging van de officiële tarieven in Duitsland en Nederland lijkt in de komende weken niet waarschijnlijk. Daartoe draagt ook bij de marktreactie op de meest recente verlaging van de officiële tarieven van 21 oktober. De mark deprecieerde licht ten opzichte van de dollar terwijl de kapitaalmarktrente een geringe stijging liet zien, die echter later weer teniet werd gedaan. Gelet op de afstand tussen het disconto (5,75 procent) en de nieuwe Repo-rente (6,25 procent), is er nog voldoende ruimte om de Repo-tarieven te verlagen voordat het officiële disconto aangepast moet worden. Waarschijnlijk is dan de jaarwisseling al voorbij.

Zoals vorige week voorzien, valt op te maken dat de Staat forse uitbetalingen, waaronder de salarissen van ambtenaren, via de schatkist heeft gedaan, een gebruikelijk patroon aan het einmde van de maand. Het positieve saldo van de Staat bij DNB nam met bijna 4,2 miljard gulden af. De verruimende werking werd deels gecompenseerd door een verhoging van de kasreserve met 2,1 miljard gulden naar ruim 27 miljard gulden. Per saldo is het geldmarkttekort verminderd met 2,1 miljard gulden en uitgekomen op 8,3 miljard gulden. Naar verwachting zal het tekort op de geldmarkt in de lopende verslagweek niet veel wijzigen. Tegenover de te voorziene uitgaven van de Staat staan de gebruikelijke belastingontvangsten die worden ontvangen tegen het einde van de maand. Ook kan storting op de doorlopende plaatsing van de 'Dutch Treasury Certificates', waarvan de stortingsdata onbekend zijn, een verkrappende werking uitoefenen.

Bron: Ecomisch Bureau ING Bank