Tessels gezocht

24 december 1593. Er woedt een vreselijke storm bij het eiland Tessel. Meer dan twintig schepen vergaan en menig zeeman schiet er het leven bij in. Voor veel Amsterdamse kooplieden betekent dit voorval een financiële ramp, onder andere voor de dichtende graanhandelaar en assuradeur Roemer Visscher. Een paar maanden later krijgt Visscher een dochtertje. 'Tesselschade' noemt hij haar, ter herinnering aan het verlies.

Zoals bekend zou Maria Tesselschade Roemer Visscher, zoals ze voluit heette, later het stralende middelpunt worden van de Muiderkring. Een vrouw van formaat, die behalve in literatuurgeschiedenissen op een unieke wijze in de Nederlandse samenleving voortleeft: door middel van haar bijzondere naam. Nog steeds zijn er vrouwen die Tesselschade heten, of kortweg Tessel, zoals de historische Tesselschade vaak door haar vrienden genoemd werd. Zelfs de pruimen op het Muiderslot riepen 'Tesseltje, Tesseltjes mondje', als we P.C. Hooft moeten geloven.

De 400ste geboortedag van Tesselschade, maart volgend jaar, wordt onder meer herdacht met een feestelijke bijeenkomst in datzelfde Muiderslot, waarvoor alle Tessels van Nederland zullen worden uitgenodigd. Het organiserend comité worstelt evenwel nog met het probleem die Tessels op te sporen. Bevolkingsregisters hebben geen ingang op voornaam en ook het telefoonboek biedt geen soelaas. Via een netwerk van kennissen van kennissen zijn inmiddels toch al zo'n twintig Tessels achterhaald, van succesvolle mediavrouwen tot baby's die hun eigen naam nog niet kunnen uitspreken. En er zijn ongetwijfeld nog veel meer Tessels. Men hoopt ze nu te vinden via de media. Dus, bent u of kent u een Tessel (géén Tess of Tessa), stuur dan even een kaartje naar Comité Tessel 400, Arnhemseweg 133, 3817 CD Amersfoort, of bel 033-618703. De pruimen moeten allemaal op in het Muiderslot.